Letni sklad ur 2018

Mesec Delovniki - dni (ur) Prazniki - dni (ur) Skupaj dni Skupaj ur januar 21 (168) 2 (16) 23 184 februar 19 (152) 1 (8) 20 160 marec 22 (176) 0 22 176 april 19 (152) 2 (16) 21 168 maj 21 (168) 2 (16) 23 184 junij 20 (160) 1 (8) 21 168 julij 22 (176) 0 22 176 avgust 22 (176) 1 (8) 23 184 september 20 (160) 0 20 160 oktober 22 (176) 1 (8) 23 184 november 21 (168) 1 (8) 22 176 december 19 (152) 2 (16) 21 168 Skupaj 248 (1984) 13 (104) 261 2088 Januar 176 21  804,96  1.687,64  790,73  1.181,35  275,23  6,12  4,27  3,56  Februar 160  20 804,96  1.653,67  804,96  1.157,57  275,23  6,12  4,27  3,56  Marec 184 23  804,96 1.592,15  804,96  1.114,51  275,23  6,12  4,27  3,56  April 160 20  804,96  1.581,37  804,96  1.106,96  275,23  6,12  4,27  3,56  Maj 184  23  804,96  1.623,57  804,96  1.136,50  275,23  6,12  4,27  3,56  Junij                       Julij                       Avgust                       September                       Oktober                       November                       December                       Skupaj                                              

 

 

              

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2017

  Ure dela Delovni dnevi Prezniki Minimalna plača Povprečna bruto plača Minimalni znesek regresa za LD Maksimalni znesek regresa Splošna davčna olajšava

Pehrana med delom

Minimlni znesek prehrane po bivši SKP Minimalni znesek prehrane po ZPSDP
Januar 176 21  804,96  1.687,64  790,73  1.181,35  275,23  6,12  4,27  3,56 
Februar 160  20 804,96  1.653,67  804,96  1.157,57  275,23  6,12  4,27  3,56 
Marec 184 23  804,96 1.592,15  804,96  1.114,51  275,23  6,12  4,27  3,56 
April 160 20  804,96  1.581,37  804,96  1.106,96  275,23  6,12  4,27  3,56 
Maj 184  23  804,96  1.623,57  804,96  1.136,50  275,23  6,12  4,27  3,56 
Junij                      
Julij                      
Avgust                      
September                      
Oktober                      
November                      
December                      
Skupaj                      
                       

 

 

              

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2016

  Ure dela Delovni dnevi Prezniki

 Minimalna  plača 

Povprečna bruto plača Minimalni znesek regresa za LD Maksimalni znesek regresa Splošna davčna olajšava

 Pehrana med delom 

Minimlni znesek prehrane po bivši SKP Minimalni znesek prehrane po ZPSDP
Januar  168  21  790,73 1.679,41   790,73   1.175,59 275,23  6,12  3,56  4,31 
Februar

 168

 21 1  790,73  1.594,93  790,73   1.116,45 275,23  6,12  3,56  4,31 
Marec  184  23  790,73  1,559,79  790,73   1,091,85  275,23  6,12  3,56  4,31 
April 168  21 1  790,73 1.574,22 790,73   1.101,95 275,23  6,12  3,56  4,31 
Maj 176 22  790,73  1.593,27  790,73   1.115,29  275,23  6,12  3,56  4,31 
Junij  176 22  790,73  1.571,12  790,73  1.099,78  275,23 6,12 3,56 4,31
Julij  168 22 0 790,73 1.561,26 790,73  1.092,88 275,23 6,12 3,56 4,31
Avgust 184 23 1 790,73 1.564,49 790,73   1.095,14 275,23 6,12 3,56 4,31
September  176 22 0 790,73 1.549,78 790,73 1.084,85   275,23 6,12 3,56 4,31
Oktober  168 21 1 790,73 1.571,29 790,73 1.099,91 275,23 6,12 3,56 4,31
November 176 22 1 790,73 1.558,29 790,73 1,090,80 275,23 6,12  3,56 4,31
December  176 22 1 790,73 1.567,99 790,73 1.097,59 275,23 6,12 3,56 4,31
Skupaj  2088 261 1
             

                     

 

           

Prispevki za socialno varnost zavezanca

 V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Če zasebnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

 

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

 

V skladu z navedenimi zakonskimi določbami osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost znašajo: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/

 

 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2014

Osnovni podatki za plače 2014
  Minimalna plača  Povprečna bruto plača  Minimalni znesek regresa za LD   Maksimalni znesek regresa

Splošna davčna olajšava

Pehrana med delom Minimalni znesek prehrane
Januar 789,15  1,617,19  789,15    1.132,03 275,23  6,12  3,56
Februar 789,15  1,544,85  789,15 1,081,40 275,23 6,12  3,56
Marec 789,15 1.534,54 789,15  1.074,18 275,23 6,12 3,56
April  789,15 1.520,88 789,15 1.064,62 275.23 6.12 3.56
Maj 789,15 1.526,36 789,15  1.068,45 275.23 6.12 3.56
Junij 789,15 1.531,56 789,15  1.072,09 275.23 6.12 3.56
Julij 789.15 1.531,46  789,15 1072,16  275,23 6,12 3,56
Avgust 789,15 1.521,38  789.15 1064,97  275,23 6,12 3,56
September 789,15 1,535,66  789.15 1074,96  275,23 6,12 3,56
Oktober 789,15 1,516,93  789,15 1061,85  275,23 6,12 3,56
November 789.15 1.519,32 789,15 1063,52 275,23 6,12 3,56
December 789,15 1.543,66   789.15 1080,56  275,23 6,12 3,56

 

Zajamčena   plača v letu 2014 je enaka kot leta 2013 in znaša  237,73€

 

Lestvica za obračun akontacije dohodnine 2014
Razred Osnova nad Osnova do Odstotek Znesek
1 0,00€ 668,45€ 16,00% 0,00€
2 668,46€ 1.580,02€ 27,00% 106,95€
3 1.580,03€ 5.908,93€ 41,00% 353,08€
4 5.908,94€ -- 50,00% 2.127,93€

 

Najnižja pokojninska osnova /Objava DURS

Nadomestilo plače med bolniškim staležem

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2013

Osnovni podatki za plače 2013
  Minimalna plača  Povprečna bruto plača v RS Minimalni regres  Maximalni regres Splošna davčna olajšava / mesečna Dovoljeni znesek prehrane

 Minimalni znesek prehrane

Januar 763,06   1.611,93  763,06    1,128,35 275,23  6,12  3,56
Februar 783,66   1.534,54  783,66 1.074,18 275,23 6,12  3,56
Marec 783.66  1.523,80 783,66  1.066.66 275,23 6,12 3,56
April  783.66 1.497,55 783.66 1.048,29 275.23 6.12 3.56
Maj  783.66 1.520,08 783.66  1.064,06  275.23 6.12 3.56
Junij 783.66 1.516,82 783.66  1.061,77  275.23 6.12 3.56
Julij 783.66 1.523,65 783.66  1.066,56  275.23 6.12 3.56
Avgust 783.66 1.495,45 783.66  1.046,82   275.23 6.12 3.56
September 783.66 1.510,02 783.66  1.057,01   275.23 6.12 3.56
Oktober  783.66  1.506.88  783.66  1.054,82   275.23 6.12 3.56
November 783.66 1.495,28  783.66 1.043,70   275.23 6.12 3.56
December 783.66  1.526,11   783,66   1.068,28   275.23 6.12  3.56 

ZAJAMČENA PLAČA V LETU  2013 JE 237,73€

Lestvica za obračun akontacije dohodnine 2013
Razred Osnova nad Osnova do Odstotek Znesek
1 0,00€ 668,45€ 16,00% 0,00€
2 668,46€ 1.580,02€ 27,00% 106,95€
3 1.580,03€ 5.908,93€ 41,00% 353,08€
4 5.908,94€ -- 50,00% 2.127,93€

 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2012

Osnovni podatki za plače 2012
  Minimalna plača  Povprečna bruto plača v RS Minimalni regres  Maximalni regres Splošna davčna olajšava / mesečna Dovoljeni znesek prehrane

 Minimalni znesek prehrane

Januar 763,06   1.651,88  763,06   1.156,32  269,04   6,12   3,56
Februar 763,06  1.546,09  763,06   1.082,26  269,04  6,12  3,56
Marec 763,06  1.529,04  763,06  1.070,33  269,04  6,12  3,56
April 763,06  1.523,11  763,06  1.066.18  269,04  6,12  3,56
Maj 763,06  1.535,11  763,06  1.074,58  269,04  6,12  3,56 
Junij  763.06  1.519,12   763,06   1.063,38   269,04   6,12  3,56 
Julij  763,06  1.535,93  763,06  1.075,15   269,04  6,12  3,56
Avgust  763,06  1.501,40   763,06   1.050.98   269.04  6,12  3,56
September  763,06  1.498,05  763,06   1.048,64   269,04  6,12  3,56
Oktober  763,06  1.502,95  763,06 1.052,07     269,04  6,12  3,56
November  763,06  1.489,00  763,06  1.042,30   269,04   6,12  3,56
December  763,06  1,515,95   763,06  1,061,17  275,23   6,12  3,56

 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2011

Osnovni podatki za plače 2011
 
Minimalna plača
 Povprečna bruto plača v RS
Minimalni regres 
 Maximalni regres
Splošna davčna olajšava / mesečna
Dovoljeni
znesek prehrane
Minimalni znesek
prehrane
Januar 
748,10 1,634,48  1,144,14  261,96  6,12  3,56 
Februar
748,10 1,534,04  / 1,073,83 261,96 6,12  3,56 
Marec
748.10 1.496.35  748,10 1.047,45 261,96  6,12  3,56 

April

748.10 1.493,54   748.10

1.045,48

261,96 6,12  3.56 
 Maj 748.10 1.523.98  748.10 1.066,79  261,96 6,12  3,56 
 Junij 748.10 1.504,65   748.10 1.053,76  261,96 6,12  3,56 
 Julij 748.10 1.515.63  748.10 1.060,94  261,96 6,12  3,56 
 Avgust 748,10 1,520,92   748,10  1,064,64  261,96  6,12  3,56 
September  748.10 1.500,16  748,10  1,050,11  261,96  6,12  3,56 
 Oktober 748.10 1.524,15   748,10  1,066,91  261,96  6,12  3,56 
 November 748,10  1.506,87   748,10  1,054,81  261,96  6,12  3,56 
 December 748,10 1.057,31   748,10  1.057,31  269,04  6,12  3,56 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2010

 

Osnovni podatki za plače 2010
 
Minimalna plača
 Povprečna bruto plača v RS
Minimalni regres 
 Maximalni regres
Splošna davčna olajšava / mesečna
Dovoljeni
znesek prehrane
Minimalni znesek
prehrane
Januar 
 597,43
1.570,53
np
1,099,37
258,35
 6,12
 3,56
Februar
 597,43
1.488,19
 734,15
1.041,73
258,35
 6,12
 3,56
Marec
 734,15
1.448.12
 734,15
1.013,68
258,35
 6,12
 3,56

April

 734,15  1,431,45  734,15  1,002,02   258,35  6,12   3,56
 Maj  734,15  1.499,23  734,15 1,049,46  258,35  6,12  3,56
 Junij  734,15  1,483,44  734,15 1,038,41  258,35  6,12  3,56
 Julij  734,15  1,475,04  734,15 1,032,53  258,35  6,12  3,56
 Avgust  734.15  1.491,57  734.15  1.044.10   258.35   6.12  3,58
September   734,15  1,480,69  734,15 1,036,48  258,35  6,12   3,58
 Oktober  734,15  1,487,20  734,15 1,041,04  258,35  6,12  3,58
 November  734,15  1,485,58  734,15 1,039,91  258,35  6,12  3,58
 December  734,15  1,487,86  734,15 1,041,5  261,96  6,12  3,58
 

 refundacije boleznin

 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2009

 

Osnovni podatki za plače 2009
  Minimalna plača  Povprečna bruto plača v RS Minimalni regres   Maximalni regres Splošna davčna olajšava / mesečna Dovoljeni znesek prehrane

 Minimalni znesek prehrane

Januar                589,19 1.550,29  686,00  1,085,20 254.28 6,12 3,56
Februar 589,19 1.457,66  686,00  1,020,36 254.28 6,12 3,56
Marec 589,19 1.416,40  686,00   991,48  254.28 6,12 3,56
April 589,19 1.381,87  686,00   967,31 254.28 6,12 3,56
Maj 589,19 1.425,05  686,00   997,54 254.28 6,12 3,56
Junij 589,19 1.423,19  686,00   996.23 254.28 6,12 3,56
Julij 589,19 1.415,38  686,00   990,77  254.28  6,12 3,56
Avgust 597,43 1.429,12  686,00    996,96 254.28   6,12 3,56
September 597,43 1,424,23  686,00  1.000,38 254.28  6,12 3,56
Oktober 597,43 1,415.08  686,00   990,56 254.28  6,12 3,56
November 597,43 1.433,93  686,00 1,003,75 254.28  6,12 3,56
December 597,43  1,448,13  686,00 1,013,69 254.28  6,12 3,56

 od 01.01.2009 dalje je ukinjen  davek na izplačane plače

 refundacije boleznin

 

Minimalna/povprečna plača-minimalni maximalni regres 2008

 

Osnovni podatki za plače 2008
  Minimalna plača  Povprečna bruto plača v RS Minimalni regres   Maximalni regres Splošna davčna olajšava / mesečna Dovoljeni znesek prehrane

 Minimalni znesek prehrane

Januar                538,53 1.491,65  -  1.044,16 246,63 5,54 3,13
Februar 538,53 1,342,80  -     939,96 246,63 5,54 3,13
Marec 566,53 1.326,19  -     928,33 246,63 5,54 3,13
April 566,53 1,325,73  -     928,01 246,63 5,54 3,13
Maj 566,53 1.352,87  665,00     947,01 246,63 5,54 3,13
Junij 566,53 1.354,42 665,00     948,09 246,63 5,54 3,13
Julij 566.53 1.360,20 665,00     952,14 246,63 5,54 3,45
Avgust 589,19 1.364,53 665,00     955,17 246,63 6.12 3,45
September 589,19 1,372,46  665,00     960,72 246,63  6,12  3,45
Oktober 589,19 1.405,00  665,00      983,50  246.63  6.12.  3,45
November 589,19 1.400,21  665,00      980,15 246,63  6,12  3,45
December 589,19  1,424,08  665,00      996,86 237,73  6,12  3,45

 od 01.01.2009 dalje je ukinjen  davek na izplačane plače

 

 

Prepoved diskrimanicije

V 6. členu ZDR je določeno, da delodajalec ne sme iskalca zaposlitve (kandidata) pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe zaposlitvi postavljati v neenakopraven položaj zaradi:

 • spola
 • rase
 • barve kože
 • starostizdravstvenega stanja oz. invalidnosti
 • verskega, političnega ali drugega prepričanja
 • članstva v sindikatu
 • nacionalnega in socialnega porekla
 • družinskega statusa
 • premoženjskega stanja
 • spolne usmerjenosti ali
 • zaradi drugih osebnih okoliščin

Prepovedani sta tako neposredna kot tudi posredna diskriminacija zaradi zgoraj navedenih okoliščin. Za posredno diskriminacijo gre takrat, ko navidezno nevtralne določbe, kriteriji in praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe določenega spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oz. invalidnosti itd. v slabši položaj, razen če so te določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni ter ustrezni in potrebni.

Poleg tega ZDR v 6. členu eksplicitno določa, da morajo biti ženskam in moškim zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pa tudi prostega delovnega mesta delodajalec ne sme objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če je določen spol nujen pogoj za opravljanje dela. Prav tako objava prostega delovnega mesta ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu, razen v primerih, ko je določen spol nujen pogoj za opravljanje dela.

Pogodba o zaposlitvi

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža
 • datum nastopa dela
 • naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za katerega delavec sklepa pogodbo o
  zaposlitvi, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi
 • kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da delavec opravlja delo na
  sedežu delodajalca
 • čas trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, ce je sklenjena
  pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom
 • določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem času in razporeditvi delovnega časa
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v tolarjih, ki mu pripada za opravljanje dela po
  pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o
  načinu izplačevanja plače
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
  dolžino odpovednih rokov
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov
  delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
  druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
 • s smrtjo delavca ali delodajalca - fizične osebe
 • s sporazumno razveljavitvijo
 • z redno ali izredno odpovedjo
 • s sodbo sodišča
 • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca so:

 • prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca (v nadaljnjem besedilu: poslovni razlog),
  ali
 • nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja nepravočasno, strokovno in kvalitetno, ali neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi cesar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: razlog nesposobnosti),
  ali
 • kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: krivdni razlog).
 
Enter d.o.o. | enter.kranj@siol.net | Telefon: 04/280 58 00
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.